Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Könyvtárhasználati szabályzat

2010.02.01

I. Adatnyilvántartás és beiratkozás

1. A könyvtárat mindenki használhatja.

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

a. a könyvtárlátogatás,

b. a könyvtár dokumentumainak helyben használata,

c. információ szolgáltatás a könyvtár és a könyvtári rendszer használatáról.

II. Kölcsönzés

1. A könyvtár állományából kikölcsönzött dokumentumokat az olvasó csak személyes használatra veheti igénybe. Továbbkölcsönzése, másolása, tilos! A Szerzői jogról szóló törvény megfelelő paragrafusai a könyvtárhasználókra is érvényesek.

2.Az olvasó egyszerre legfeljebb összesen 3 db könyvet kölcsönözhat ki.

A kikölcsönzött dokumentumokra az olvasónak ügyelnie kell, abba bejegyeznie nem szabad és a kölcsönzési határidő lejártáig vissza kell hozni a könyvtárba.

3. A könyvek kölcsönzési határideje 3 hét.

Az olvasó a könyvkölcsönzés határidejét 1 alkalommal hosszabbíthatja.

A kölcsönzési határidő hosszabbítására nincs lehetőség, ha a kölcsönzési határidő lejárt, az olvasónak tartozása van, illetve ha a dokumentumot más olvasó előjegyeztette. A hosszabbítás kérhető személyesen, e-mail-ben vagy telefonon.

4. Ha az olvasó a kölcsönzési határidő lejártakor nem szolgáltatja vissza a nála lévő dokumentumokat és/vagy nem kéri a kölcsönzési határidő meghosszabbítását, a könyvtár felszólítást küld.

5. Ha a kölcsönzött dokumentum elvész, megrongálódik, az olvasó köteles ugyanannak a műnek másik, kifogástalan példányát a könyvtárnak leadni.

6.Ha az elveszett, megrongálódott dokumentumot nem pótolja az olvasó, a lejárattól számított 10 napon belül köteles annak napi forgalmi értékét megtéríteni.

7. Állandó használat célját szolgáló kézikönyveket, különleges értékű, ritka könyvpéldányokat, lexikonokat, térképeket, albumokat, időszaki kiadványokat (folyóirat, napilap) és a Médiatár erre elkülönített állományát csak helyben lehet használni.

A mobiltelefon használata tilos!

Táskákat, ruhákat kérjük letenni, levenni!

Hangoskodni tilos!