Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Könyvtár története

2010.02.05

      A Gyergyószárhegyi Községi Könyvtár 1958-tól működik, soha nem volt önálló  intézmény, felváltva tartozott a helyi önkormányzat, valamint a Hargita Megyei Kultúrfelügyelőség hatáskörébe. Alárendeltségében jelenleg a Gyergyószárhegyi Önkormányzathoz tartozik, tevékenysége anyagi tekintetben  a falu költségvetéséből biztosított.

A könyvtár helyét az országos rendszerben, szerepét, valamint feladatkörét a

334/2002-es törvény  határozza meg:

(forrás: ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, a MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI kivonatos fordítása, 175. szám, 2002. Szeptember 20.)

      A jelen törvény értelmében:

a)  könyvtár az a szakosított intézmény, részleg vagy struktúra, amelynek fő célja a könyvgyűjteményeknek, kiadvány-gyűjteményeknek, más sajátos dokumentumoknak, valamint az informálást, kutatást, nevelést vagy szórakozást szolgáló felhasználásukat megkönnyítő adatbázisoknak a létrehozása, megszervezése, feldolgozása, bővítése és konzerválása; az információs társadalomban a könyvtárnak stratégiai jelentősége van.

     2007 május elején a könyvtár tágas, szép, modernen, felújított épületbe költözött, ahol végérvényesen méltó helyet kaptak a könyvek.A könyvtár állománya 1008 kötet volt, mára 13.151 bővült, az évi gyarapodás átlagosan 100db. Az állomány 80%-a magyarnyelvű, 18%-a románnyelvű és 2%-a angol, német, illetve francianyelvű.Tartalmi megosztása 80% szépirodalom, 20% kézikönyvek, lexikonok, szótárak, alkalmazott tudományok, valamint természettudomány. Az állomány gyarapítása vásárlás, adományok, valamint pályázati támogatásokbóltörténik. Az olvasók száma átlag évi 150, a könyvtár napi átlag látogatottsága 20  olvasó.

     Könyvtárlátogatóink számára ingyenes Internet-hozzáférés van hiszen vannak diákok, akiknek házidolgozataik megírásában nagy segítséget jelent, csak sajnos a számítógépek száma nem elegenő. Egy darab számitógéppel rendelkezik a könyvtár amit felváltva használ a könyvtáros és az olvasók.A könyvállomány feldolgozása a BIBLIS könyvtári rendszer katalogizáló moduljával történik.  Szükség volna meg néhány számitógépre és egy nyomtatóra, képolvasóra és nem utolsó sorban biztonsági rendszerre.A befektetésnek rövid távú hatásai is lennének, körülbelül 30%-al nőne a könyvtárlátogatók száma, javulna a kiszolgálás színvonala. Ez a befektetés  hosszú távon is, nagyon gyümölcsöző lenne, mert ha megvan teremtve a diákoknak a megfelelő körülmény a tanuláshoz, megfelelően felkészült szakembereket tudunk kiképezni.

       Ha jól képzett szakembereink vannak és van bennük szülőföld szeretet, akkor nem hagyják el, illetve iskolai tanulmányaik befejezése után körülbelül 50%  többen térnek     térnek vissza a településre és itt dolgoznak, élnek ami a község, közösség hasznára válik.